Placewatch
Placewhat?
Sign in

Aristīda Briāna iela 4

56.962897, 24.128371
Aristīda Briāna iela 4
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:21:02+00:00
Id
958
Total cards
3
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Astrida Briāna ielā 4 (23.grupa, 77.grunts) – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.12.2016. lēmumu Nr. 49, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 parastās liepas ø 74 cm ciršana. Objekts – “Dzīvojamās ēkas pārbūve”. Adrese – Rīgā, Aristida Briāna ielā 4 (23. grupa, 77.