Placewatch
Placewhat?
Sign in

Berģu iela 168

56.975694, 24.307815
Berģu iela 168
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:34:07+00:00
Id
2789
Total cards
1
Flagged as
Broken link
Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai – Rīgas pilsētas būvvalde. Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.04.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-4465-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 11.04.2016.