Placewatch
Placewhat?
Sign in

Berģu tramvajs

56.994528, 24.258336
Berģu tramvajs
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2019-04-02T12:01:03+00:00
Id
2374
Total cards
2
Tramvaja līnijas pagarināšana līdz Berģiem varētu sākties pēc pusotra gada. Patlaban notiek tramvaja līnijas pagarināšanai nepieciešamās teritorijas detālplānojuma izstrāde. Plānots, ka detālplānojums būs gatavs šī gada beigās. Pēc detālplānojuma apstiprināšanas tiks sākta tehniskā projekta izstrāde. Būvniecība varētu sākties 2011.