Placewatch
Placewhat?
Sign in

Bolderājas dambis

57.03143, 24.033598
Bolderājas dambis
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:18:48+00:00
Id
575
Total cards
19
Noslēgušies būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” ietvaros. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” ietvaros ir noslēdzies būvdarbu iepirkums plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes, kurā līguma slēgšanas tiesī
Izsludināti būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” ietvaros. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments īsteno projektu „Bolderājas pretplūdu pasākumi”, kura mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus, tostarp atjaunot un izbūvēt aizsargdambi un caurtekas-regulatorus.
Akceptēts projekts, kas no plūdu draudiem pasargās Rīgas iedzīvotājus Bolderājas, Daugavgrīvas un Buļļu apkaimēs. Projektu realizē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Projekta „Bolderājas pret plūdu pasākumi” mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus, t.sk., atjaunojot un izbūvējot aizsargdambi un caurtekas-regulatorus.