Placewatch
Placewhat?
Sign in

Brekšu ielu rekonstrukcija

56.957304, 24.287314
Brekšu ielu rekonstrukcija
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:47:38+00:00
Id
4266
Total cards
1
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 46. grunts), Bebrenes ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 9002. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2252) – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.11.2016. lēmumu Nr. 45, 1.2.2.