Placewatch
Placewhat?
Sign in

Carnikavas novads

57.134086, 24.279199
Carnikavas novads
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:17:27+00:00
Id
375
Total cards
2
Top novada tematiskā plānojuma vadlÄ«nijas - iedzÄ«votāji aicināti iesaistÄ«ties. Å os noteikumus turpmāk paredzēts piemērot, izstrādājot dažādu lÄ«meņu paÅ”valdÄ«bas plānoÅ”anas dokumentus: teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu un citus tematiskos plānojumus, tā nodroÅ”inot visu dokumentu vienotÄ«bas un savstarpējas saderÄ«bas principu.
Novada teritorijas plānojuma 2018. ā€“ 2028. gadam pilnveidotā redakcija nodota publiskai apsprieÅ”anai. Piektdiena, 04 Augusts 2017 13:25. 5.1. Pārskata ziņojums par institÅ«ciju atzinumiem par teritorijas plānojuma 1.redakciju 5.2. Pārskata ziņojums par sabiedrÄ«bas viedokļiem par teritorijas plānojuma 1.redakciju 5.3. ApsprieÅ”anas sanāksmes protokols