Placewatch
Placewhat?
Sign in

Carnikavas parks

57.130246, 24.274206
Carnikavas parks
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:49:02+00:00
Id
4402
Total cards
4
Sāk vēsturiskā Carnikavas parka ieejas projektēšanu. Lai izveidotu pievilcīgu, gājējiem drošu un vēsturiskajam Carnikavas muižas parkam atbilstošu ieejas mezglu, uzsākta Carnikavas parka ieejas un tai piegulošā Jūras ielas posma labiekārtošanas projektēšana. Projektēšanu veic SIA “Landshape”, kas kopš 2011.
Aicinām atbildēt aptaujā par dīķi un labiekārtojumu Carnikavas parkā. Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” veic aptauju, lai uzzinātu novadnieku viedokli par Carnikavas parka centrālā dīķa aizbēršanu, kā arī jaunas idejas parka labiekārtojumam. Carnikavas parkā katru gadu tiek rīkoti pasākumi, kurus apmeklē arvien vairāk cilvēku.
Carnikavas novada pašvaldība. Šā gada 5. februārī Saulkrastos (Saulkrastu kultūras centrā, Atpūta...s ielā 1b) plkst. 17.00 notiks tikšanās par Saulkrastu novada izveidi. Uz šo tikšanos par Saulkrastu novada nākotni aicināti visi interesenti arī no kaimiņu novadiem, tostarp Carnikavas.