Placewatch
Placewhat?
Sign in

Ceļš starp Jāņa Asara un Ata ielām

56.958053, 24.157309
Ceļš starp Jāņa Asara un Ata ielām
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:30:13+00:00
Id
2278
Total cards
1
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un 1 liepas ø 54 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24 – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.01.2017. lēmumu Nr. 3, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 42, 37/40/42 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2.