Placewatch
Placewhat?
Sign in

Dabas parks «Piejūra»

57.140033, 24.242657
Dabas parks «Piejūra»
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2019-09-12T19:33:54+00:00
Id
3778
Total cards
26
Līdz gada beigām dabas parkā turpināsies risu līdzināšanas darbi. 13 Jūlijs 2020. Projekta LIFE “CoHaBit” ietvaros dabas parkā “Piejūra” pagājušā gada rudenī Carnikavas novadā tika uzsākti mežaino piejūras kāpu biotopu atjaunošanas darbi – mežu retināšana, atvērumu (lauču) veidošana, invazīvo augu sugu samazināšana u.c.
1.oktobrī plkst.17.00 aicina uz dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu. Sanāksmē tiks apspriests dabas aizsardzības plāna projekts, tajā skaitā plānotie pasākumi, teritorijas zonējums un priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 2019. gada 18.
Latvijas Dabas fonds aicina uz dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu. Sanāksmē tiks apspriests dabas aizsardzības plāna projekts, tajā skaitā plānotie pasākumi, teritorijas zonējums un priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 2019. gada 18.