Placewatch
Placewhat?
Sign in

Daugavas stadions

56.954516, 24.158117
Daugavas stadions
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:16:38+00:00
Id
241
Total cards
50
Koku ciršanas publiskā apspriešana Rīgā, Augšielā 1 un Jāņa Asara ielas teritorijā pie Augšielas 1. OBJEKTS Daugavas stadiona vieglatlētikas un futbola treniņu laukumu, teritorijas labiekārtojuma un ēku demontāžas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties
Foto: Daugavas stadiona halles apkārtnē turpinās steiga darbu pabeigšanai. Daugavas stadiona ledus treniņu halle līdz šim sagādājusi visvairāk raižu Rīgā gaidāmā pasaules hokeja čempionāta organizatoriem, un halles teritorijā darbiniekiem vēl ir ko rosīties, lai darbus pabeigtu.
Daugavas ledus halles spāru svētki. Piektdien, 16.oktobrī, Daugavas ledus halles būvnieki, projektētāji, būvuzraugi un citi ar ledus halles būvniecību saistīti atbalstītāji svinīgi atzīmēja Spāru svētkus, ar gardu mielastu un pateicības vārdiem sakot lielu paldies būvniekiem par ieguldīto darbu.
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37.grupa, 175.grunts) – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.05.2020. lēmumu Nr. 21, 1.2.2.
UZSĀKTA LEDUS HALLES BŪVNIECĪBA. Ir noslēgusies būvprojekta izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei, saņemta būvatļauja un uzsākti būvdarbi Pēc vairāk kā pusgadu ilga darba pie Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta izstrādes, kopīgi strādājot projektētājiem un būvniekiem SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs
31.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi – Rīgas pilsētas būvvalde. Sēdes norises laiks: 31.07.2019., 09:00 Sēdi vada: Arhitektūras pārvaldes vadītāja  V. Belerte Būvvaldes padomes locekļi: Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K.
Жители Латвии могут дать свою оценку проекту стадиона Daugava. Постройка нового ледового холла, легкоатлетического манежа, нового футбольного поля – это и многое другое предполагает концепция развития стадиона Daugava, на реали
Daugavas stadiona attīstītāji aicina uz diskusiju par “Daugavas stadiona” kvartāla attīstību un teritorijas apbūvi, kā arī funkcionāli traucējošo un bojāto koku nozāģēšanu, aizstājot tos ar jaunu koku dižstādījumu izveidi. Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions” ir uzsācis vērienīgākās pārmaiņas savā pastāvēšanas vēsturē. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, līdz 2022. gadam Daugavas stadions kļūs par modernāko kultūras un sporta kvartālu Rīgā.
Atbalstīta Daugavas stadiona apbūves koncepcija. Kultūras un sporta centra “Daugavas stadions” kopējā teritorijas attīstības koncepcija ir izskatīta Rīgas pilsētas arhitektu kolēģijā un 2019.gada 31.janvārī iesniegta izvērtēšanai Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē (NKMP).