Placewatch
Placewhat?
Sign in

Durbes ielas turpinājums

56.952197, 24.065799
Durbes ielas turpinājums
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:33:23+00:00
Id
2693
Total cards
2
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, koku ciršana saistībā ar projektu “Durbes ielas izbūve posmā no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai” – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.03.2016. lēmumu Nr. 12, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts) 1 kļavas ø 86 cm; Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 2096.
Rīgas dome: jauna iela Pārdaugavā ir vienīgais veids, kā savienot centru ar Imantu. Tiešs Jūrmalas gatves savienojums ar Daugavgrīvas ielu ir ārkārtīgi būtisks jautājums Imantas iedzīvotājiem, jo ir "vienīgais risinājums", kas ļaus normāli savienot centru ar apkaimi, kurā dzīvo vairāk nekā 50 000 cilvēku, atslogos satiksmi mazajās ielās, turklāt šis projekts