Placewatch
Placewhat?
Sign in

Elizabetes iela 12

56.957256, 24.111601
Elizabetes iela 12
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:43:53+00:00
Id
3896
Total cards
1
Flagged as
Broken link
Paziņojums par būvniecības ieceres „Dzīvojamās ēkas pārbūve par viesnīcu Elizabetes ielā 12, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 07.10.2019. lēmumu Nr. BV-19-8661-ap, būvniecības ierosinātājs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Dzīvojamās ēkas pārbūve par viesnīcu Elizabetes ielā 12, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 010 0082.