Placewatch
Placewhat?
Sign in

Gaujas promenāde

57.133291, 24.275612
Gaujas promenāde
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:22:33+00:00
Id
1200
Total cards
4
Sāk Gaujas kreisā krasta dambja labiekārtošanu posmā no Stacijas līdz Jūras ielai. Februāra vidū sākti Gaujas kreisā krasta aizsargdambja D1 labiekārtošanas darbi posmā no Stacijas līdz Jūras ielai, kas ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda atbalstu norisinās projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma
Parakstīta vienošanās par novadā piecu objektu izveidi un attīstību. 29. jūlijā Carnikavas novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” (Nr.5.5.1.0/17/006) īstenošanu.