Placewatch
Placewhat?
Sign in

Jaunbrieži

57.093948, 24.195176
Jaunbrieži
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T11:46:01+00:00
Id
7763
Total cards
1
Tagged as
Jaunbrieži
Paziņojums par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunbrieži”, Garciemā. ! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt pasta kastē pie Ādažu novada domes, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā jebkurā laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.