Placewatch
Placewhat?
Sign in

Jaunparks

57.075163, 24.32288
Jaunparks
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T11:21:44+00:00
Id
6466
Total cards
2
Tagged as
Jaunparks
Nekustamā īpašuma “Jaunparks”, Ādažos, lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana – g93. 2022.gada 23.martā  Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr.144 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas –  05.04.2022.  – 03.05.2022.