Placewatch
Placewhat?
Sign in

Jūrmalas gatve b/n

56.95195, 24.020943
Jūrmalas gatve b/n
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:34:01+00:00
Id
2777
Total cards
1
Flagged as
Broken link
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu – Rīgas pilsētas būvvalde. Rīgas pilsētas būvvalde 07.08.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-9728-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0025) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu.