Placewatch
Placewhat?
Sign in

Kadagas iela 3

56.991759, 24.172421
Kadagas iela 3
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:27:52+00:00
Id
1966
Total cards
11
Paziņojums par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma apstiprināšanu. 17.09.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.715 “Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 17.09.2020. saistošie noteikumi Nr.43 “Zemesgabala Kadagas ielā 3 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Paziņojums par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmi. Šodien, 18.06.2020. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kurai iespējams sekot līdzi arī tiešraidē Rīgas pašvaldības mājaslapā www.riga.lv https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.
Paziņojums par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 08.05.2020. lēmumu Nr.261 “Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.12.2019. lēmumu Nr.2845 “Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publicēts: 2019. gada 27. decembris Autors: Jaunumi, Sabiedrības līdzdalība. 2019.gada 18.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.2845 „Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kadagas ielā 3. 23.01.2019. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1959 „ Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.