Placewatch
Placewhat?
Sign in

Kaiju iela 6

56.95603, 24.084206
Kaiju iela 6
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2020-01-19T17:45:08+00:00
Id
4267
Total cards
1
Tagged as
Kaiju iela 6
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kaiju ielā 6 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126; iepriekšējā adrese Ogļu iela 5) – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.05.2016. lēmumu Nr. 20, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 29 cm ciršana. Saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūvi paredzēts cirst 1 kļavu ø 29 cm.