Placewatch
Placewhat?
Sign in

Katrīnas pagalms

56.9692626, 24.1020659
Katrīnas pagalms
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:57:53+00:00
Id
5131
Total cards
2
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Katrīnas dambī 6A (12.grupa, 71.grunts) – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.07.2020. lēmumu Nr. 31, 1.2.10. § publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 46, 46, 32 cm, 1 ozola ø 38 cm, 1 liepas ø 36 cm, 1 oša ø 38 cm ciršana. Objekts – “Dzīvojamās ēkas lit.