Placewatch
Placewhat?
Sign in

Ķeguma iela 39

56.966111, 24.194008
Ķeguma iela 39
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2019-03-05T13:58:56+00:00
Id
2091
Total cards
1
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ķeguma ielā 39 (89. grupa, 2175. grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 2175), Ķeguma ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9999 grunts, kadastra apzīmējums 0100 089 0078) – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.07.2018. lēmumu Nr. 29, 1.2.8.