Placewatch
Placewhat?
Sign in

Kongresu nams

56.955602, 24.106858
Kongresu nams
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:33:34+00:00
Id
2715
Total cards
28
Par Nacionālās koncertzāles projekta sagatavoÅ”anu atbildēs ministrija, ieceres Ä«stenoÅ”anu vadÄ«s RÄ«gas dome. KultÅ«ras ministrs Nauris Puntulis (Nacionālā apvienÄ«ba), RÄ«gas domes priekÅ”sēdētājs MārtiņŔ StaÄ·is, SIA "RÄ«gas nami" valdes priekÅ”sēdētāja Inga Cerbule un valdes loceklis Uldis RakstiņŔ 3.
Nacionālās koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai Kongresu namu atsavinās no Ā«RÄ«gas namiemĀ» par labu paÅ”valdÄ«bai. Å odien, 9:56 KultÅ«rtelpa Nacionālās akustiskās koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai Kongresu namu atsavinās no SIA "RÄ«gas nami" par labu paÅ”valdÄ«bai, paredz Å”odien RÄ«gas domes FinanÅ”u un administrācijas lietu komitejā atbalstÄ«tie grozÄ«jumi nodomu protokolā.
Nacionālās koncertzāles metu konkursa rÄ«koÅ”anai pieŔķir 490 623 eiro. 5. jÅ«lija Ministru kabineta sēdē apstiprināts KultÅ«ras ministrijas (KM) izstrādātais Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta Ä«stenoÅ”anas modelis, kas ietver starptautiska metu konkursa izsludināŔanu, bÅ«vprojekta izstrādi un bÅ«vniecÄ«bu, to paveicot lÄ«dz 2029. gadam.
Vai koncertzāli bÅ«vēt Uzvaras parka pieminekļa vietā? Ministrs: Å Ä« teritorija jau izskatÄ«ta. ÄŖSUMĀ: DrÄ«zumā varētu izsludināt metu konkursu Kongresu nama pārbÅ«vei. Arhitekti norāda ā€“ izveidot labi funkcionējoÅ”u koncertzāli tur nebÅ«s viegli, jo ēkas platÄ«ba ir par mazu, lai tajā ietilpinātu visas iecerētās funkcijas.
RÄ«gas dome un KultÅ«ras ministrija kopÄ«gi Ä«stenos Nacionālās koncertzāles projektu Kongresu namā. Å odien, 16:09 KultÅ«rtelpa Autori: LSM.lv KultÅ«ras redakcija RÄ«gas paÅ”valdÄ«baĀ un KultÅ«ras ministrijaĀ sadarbosiesĀ Nacionālās koncertzāles projekta Ä«stenoÅ”anā, koncertzāles projektu Ä«stenojot RÄ«gas Kongresu namā, lemts 25. maija domes sēdē.
Ā«Komunisma rēgsĀ» pārvērties par spoku. BijusÄ« Centrālkomitejas ēka varētu ilgi stāvēt tukÅ”a. Savulaik kultÅ«ras ministrs Nauris Puntulis (Nacionālā apvienÄ«ba) 1974. gadā celto Centrālkomitejas ēku nodēvēja par "komunisma rēgu" RÄ«gas centrā. Tagad tas kļuvis par spoku burtiskā nozÄ«mē ā€“ no nama izvākuÅ”ies visi iepriekŔējie Ä«rnieki, un ēka ir auksta, tumÅ”a un klusa.
ValdÄ«ba atbalsta ieceri Nacionālo akustisko koncertzāli izvietot Kongresu namā. Kā secināts arhitektu veiktajās izpētēs, RÄ«gas Kongresu nama atraÅ”anās vieta rada virkni priekÅ”rocÄ«bu ā€“ Nacionālā akustiskā koncertzāle organiski kļūtu par RÄ«gas centra un mÅ«ziÄ·u ekosistēmas sastāvdaļu, atrastos labiekārtotā apkārtnē un parka teritorijā, tai bÅ«tu ērta
KoalÄ«cija atbalsta nacionālās koncertzāles izveidi Kongresu namā. Å odien, 19:45 MÅ«zika Autori: LSM.lv Ziņu redakcija KoalÄ«cija sēdē pirmdien, 7. februārÄ«, atbalstÄ«jusi nacionālās akustiskās koncertzāles izveidi Kongresu namā. Par to pēc varas partiju pārstāvju tikÅ”anās paziņoja Ministru prezidents KriÅ”jānis KariņŔ ("Jaunā VienotÄ«ba").
KultÅ«ras ministrija piedāvās RÄ«gas akustisko koncertzāli veidot Kongresu namā. ÄŖSUMĀ: Kongresu namu kā koncertzāles vietu atbalsta AttÄ«stÄ«ba komiteja; lēmums jāpieņem valdÄ«bai. KultÅ«ras ministrs: DarÄ«Å”u visu iespējamo, lai metu konkurss tiktu izsludināts lÄ«dz valdÄ«bas termiņa beigām. RÄ«gas mērs: RÄ«ga ir gatava uzbÅ«vēt akustisko koncertzāli.
Akustiskā koncertzāle RÄ«gā ā€“ jauna ēka vai pārbÅ«ve? Kādi plusi un mÄ«nusi ir trÄ«s potenciālajām novietnēm. "Ä»oti plaÅ”s, pamatots, profesionāls pārskats par to, kas ir paveikts pagājuŔā gadā laikā," aizvadÄ«to semināru, kurā sabiedrÄ«bai ziņots par koncertzāles novietņu izvērtējumu, raksturo KultÅ«ras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.
Kongresu nams kļuvis par reālāko Nacionālās koncertzāles vietu. ÄŖSUMĀ: Atkal tiek pārlikti termiņi lēmumam par Nacionālās koncertzāles vietu. Aug atbalstÄ«tāju skaits Kongresu nama piemēroÅ”anai Nacionālās koncertzāles vajadzÄ«bām. RÄ«gas mērs gatavs apturēt Kongresa nama pārbÅ«vi par Kronvalda koncertzāli.
Turpinās aktÄ«vs dialogs par nacionālās akustiskās koncertzāles izvietoÅ”anu RÄ«gas Kongresu namā. RÄ«gas paÅ”valdÄ«ba turpina ļoti konstruktÄ«vu un uz risinājumu vērstu sarunu procesu par KultÅ«ras ministriju par nacionālās akustiskās koncertzāles izvietoÅ”anu RÄ«gas Kongresu namā. PaÅ”laik vēl nav pieņemti galÄ«gie lēmumi par Kongresu nama tālāko nākotni.
RÄ«gas dome lÄ«dz gada beigām gaida lēmumu, vai akustisko koncertzāli izvietos Kongresu namā. ÄŖSUMĀ: "RÄ«gas nami" paziņoja, ka turpinās projekts par Kongresu nama pārveidi par Kronvalda koncertzāli. RÄ«gas dome: notikusi komunikācijas kļūda; "RÄ«gas nami" nebija saņēmuÅ”i pēdējo informāciju.
Tagged as
Kongresu nams
Kongresu namu pēc pārbÅ«ves dēvēs par Kronvalda koncertzāli. Kopējās ēkas atjaunoÅ”anas pirmās kārtas izmaksas sasniegs 14,5 miljonus eiro. Lielāko daļu no finansējuma SIA "RÄ«gas nami" aizdevuma veidā plāno piesaistÄ«t no Valsts kases. "RÄ«gas namu" paÅ”u ieguldÄ«jums Å”ajā projektā bÅ«s gandrÄ«z 1 miljons eiro.
Cīņā par Nacionālās koncertzāles vietu no trÄ«s finālistiem palikuÅ”i divi; ministrija lēmumu sola uz valsts svētkiem. ÄŖSUMĀ: Koncertzāles projekts atkal iestrēdzis. KultÅ«ras ministrija nav uzrunājusi RÅ«pniecÄ«bas preču tirgu. KultÅ«ras ministrija nav devusi skaidru atbildi RÄ«gas domei par Kongresu namu.
KultÅ«ras ministrija vērtēs, vai Kongresu namu iespējams pārbÅ«vēt par Nacionālo koncertzāli. Latvijas Arhitektu savienÄ«ba (LAS) kā piemērotākās novietnes ar vislielāko potenciālu attiecÄ«bā uz stratēģisko un pilsētvides attÄ«stÄ«bu, kā arÄ« ietekmi uz nākotnes sabiedrÄ«bu Nacionālās akustiskās koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai RÄ«gā izvirzÄ«ja trÄ«s vietas ā€“ Andrejsalu Andrejos
Kultūras ministrs: Domāju, ka spēsim vienoties par vienu no arhitektu piedāvātajām koncertzāles vietām. LAS kā piemērotākās novietnes ar vislielāko potenciālu attiecībā uz stratēģisko un pilsētvides attīstību, kā arī ietekmi uz nākotnes sabiedrību, Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecībai izvirzījusi trīs vietas: Andrejsalu, Rīgas Kongresu namu un rūpniecības preču t
Noslēgusies koncertzāles novietņu izvērtÄ“Å”ana. Latvijas Arhitektu savienÄ«ba (LAS) kā piemērotākās novietnes ar vislielāko potenciālu attiecÄ«bā uz stratēģisko un pilsētvides attÄ«stÄ«bu, kā arÄ« ietekmi uz nākotnes sabiedrÄ«bu Nacionālās akustiskās koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai virza trÄ«s vietas: ā€“ Andrejsala Andrejostas ielā 1
Arhitekti koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai virza Andrejsalu, Kongresu namu un rÅ«pniecÄ«bas preču tirgus teritoriju. 8. jÅ«nijā, LAS padomes sēdē tika prezentēti novietņu salÄ«dzinoŔā pētÄ«juma veicēju ā€œMASH Studioā€ (Lietuva) un fokusgrupas diskusiju veidotāju ā€œGrupa93ā€ (Latvija) darba rezultāti.
Nacionālās koncertzāles vietas izvēles process Arhitektu savienÄ«bā sasniedzis fināla posmu. Maija otrajā nedēļā notiek potenciālo novietņu salÄ«dzinoŔās izpētes rezultātu un fokusgrupas diskusiju kopsavilkuma paziņoÅ”ana LAS Padomei un KultÅ«ras ministrijai.
Pēc RÄ«gas domes aicinājuma Kongresu nams iekļauts koncertzāles potenciālo novietņu sarakstā. LTV "KultÅ«ras ziņu" rÄ«cÄ«bā nonākusi informācija, ka no 11 LAS atlasÄ«tajām Nacionālās akustiskās koncertzāles potenciālajām vietām turpmākai analÄ«zei ir izvirzÄ«tas seÅ”as ā€“ AB dambis, Andrejsala (Andrejostas iela 17), Elizabetes iela 2 un Kronvalda bulvāris 6, parka teritorija s
Tagged as
Kongresu nams
RÄŖGAS KONGRESU NAMS AICINA BÅŖVNIEKUS PIETEIKTIES ĒKAS LIELĀS ZĀLES ATJAUNOÅ ANAS DARBIEM. Pasākumu centrs ā€œRÄ«gas Kongresu namsā€ ir izsludinājis iepirkumu par Lielās zāles un ēkas publiskās zonas atjaunoÅ”anu. No 2020. gada 15. jÅ«nija lÄ«dz 20. jÅ«lijam bÅ«vniecÄ«bas firmas tiek aicinātas izvērtēt iepirkumu un piedalÄ«ties konkursā.
Tagged as
Kongresu nams
Š”Š¾Š¼ ŠŗŠ¾Š½Š³Ń€ŠµŃŃŠ¾Š² Š¾Ń‚Ń€ŠµŠ¼Š¾Š½Ń‚Šøруют ŠøŠ·Š½ŃƒŃ‚Ń€Šø. Š¦ŠµŠ½Š° Š²Š¾ŠæрŠ¾ŃŠ° ā€“ 9 Š¼Š»Š½. ŠµŠ²Ń€Š¾. Š ŠøŠ¶ŃŠŗŠøŠ¹ Š”Š¾Š¼ ŠŗŠ¾Š½Š³Ń€ŠµŃŃŠ¾Š² Š±Ń‹Š» ŠæŠ¾ŃŃ‚Ń€Š¾ŠµŠ½ Š² 1982 Š³Š¾Š“у. Š•Š³Š¾ Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š½Š°Ń фуŠ½ŠŗцŠøя Š² тŠµ Š²Ń€ŠµŠ¼ŠµŠ½Š° ā€“ ŠæŠ¾Š²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŠµ ŠŗŠ¾Š½Š³Ń€ŠµŃŃŠ¾Š².
Tagged as
Kongresu nams
Projektu izstrāde. RÄ«gas kongresu nams, kas bÅ«vēts 20. gadsimta astoņdesmitajos gados kā Politiskās izglÄ«tÄ«bas nams ar atbilstoÅ”u zāli ar ietilpÄ«bu 1200 vietas, ir nozÄ«mÄ«gs sava laika arhitektÅ«ras paraugs.