Placewatch
Placewhat?
Sign in

Kungu iela 19, 21, 23

56.946114, 24.108962
Kungu iela 19, 21, 23
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:33:29+00:00
Id
2704
Total cards
1
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Mārstaļu ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 9012. grunts), pie Kungu ielas 23 – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.02.2015. lēmumu Nr. 5, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 42 cm ciršana Rīgā, Mārstaļu ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 9012.