Placewatch
Placewhat?
Sign in

Lilastes stāvlaukums

57.187218, 24.329918
Lilastes stāvlaukums
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T11:09:29+00:00
Id
5748
Total cards
2
Sākas darbs pie ielu un ceļu infrastruktūras uzlabojumiem. Pašvaldības aģentūrā “Carnikavas Komunālserviss” tiek gatavoti iepirkumi, lai drīzumā sāktu darbu pie plānotajiem uzlabojumiem ielu un ceļu infrastruktūrā novadā. Carnikavas novada dome 2021. gada budžetā piešķīrusi 85 000 eiro lielu finansējumu ielu un ceļu remontdarbiem.