Placewatch
Placewhat?
Sign in

Mangaļsalas mežs un pludmale

57.066819, 24.065861
Mangaļsalas mežs un pludmale
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:15:53+00:00
Id
103
Total cards
11
Rīga dabas parkā «Piejūra» ierīkos atpūtas vietas un autostāvvietu, bet Bolderājā veidos dambi. Lai izbūvētu un atjaunotu publisku infrastruktūru, kas mazina antropogēno jeb cilvēka iedarbības slodzi, Rīgas dome iecerējusi vairākus labiekārtošanas darbus dabas parkā “Piejūra”, kas sākas Daugavgrīvā Rīgā un turpinās Carnikavas un Saulkrastu novados.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi ar nosacījumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projektu “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)”. Projekta mērķis ir mazināt  antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas i