Placewatch
Placewhat?
Sign in

Mangaļu stacija

57.019226, 24.130609
Mangaļu stacija
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2018-01-04T13:12:08+00:00
Id
779
Total cards
2
Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija. Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklā ietilpstošo Rīgas dzelzceļa mezgla posmu Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti. Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir no 2017.gada līdz 2021.gadam.