Placewatch
Placewhat?
Sign in

Mārstaļu iela 28

56.945555, 24.108632
Mārstaļu iela 28
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:29:25+00:00
Id
2177
Total cards
2
Flagged as
Broken link
Paziņojums par būvniecības ieceres „Mācību iestādes pārbūve par viesnīcu ar papildu funkciju – mācību iestāde Mārstaļu ielā 28/30, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 16.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-665-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “Mārstaļu 28” reģ. Nr.