Placewatch
Placewhat?
Sign in

Mārupes «Depo»

56.926188, 24.028494
Mārupes «Depo»
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:33:22+00:00
Id
2691
Total cards
2
Detālplānojuma teritorijai Mārupē, ietverot nekustamos īpašumus Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela, publiskā apspriešana – g93. Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.
Publiskai apspriešanai tiek nodots detālplānojums teritorijai, kurā plānota DEPO būvniecība : detālplānojums Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijai : Mārupe. Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.