Placewatch
Placewhat?
Sign in

Melnsila ielas krustojumi

56.942046, 24.068534
Melnsila ielas krustojumi
56.943114, 24.067365
Melnsila ielas krustojumi
56.944138, 24.066233
Melnsila ielas krustojumi
Tagged as
Āgenskalna Lidl
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:49:32+00:00
Id
4452
Total cards
5
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7 – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.03.2020. lēmumu Nr. 13, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 156.
«Lidl» veikala būvniecības dēļ plāno pārbūvēt Kapseļu un Melnsila ielas krustojumu. Zemesgrāmatas informācija liecina, ka zemesgabals Kalnciema ielā 38 joprojām pieder SIA "Burdeks", kas savulaik Kalnciema un Melnsila ielu krustojumā bija iecerējis veidot mākslas telpu, taču šobrīd īpašumam ir noteikts aizliegums to bez SIA "Lidl Latvija" rakstiskas piekrišanas atsavin