Placewatch
Placewhat?
Sign in

Mežgarciems

57.103877, 24.233618
Mežgarciems
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:16:23+00:00
Id
198
Total cards
26
Tagged as
Mežgarciems
Biznesa un inovāciju parka izveidē Carnikavā iegulda 6 miljonus eiro. Projektā izbūvēti 6,4 kilometri (km) asfaltētu ceļu un ietvju, gandrīz 8 km ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kā arī apgaismojums 7,2 km garumā. Būvniecības laikā "Mežgarciemā", kas savulaik bija padomju armijas mācību bāze, atrasti un demontēti četri pazemes bunkuri.
Tagged as
Mežgarciems
Mežgarciems iekļauts Latvijas un Igaunijas projektā par militāro mantojumu tūrismam. Šogad uzsākts apjomīgs Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma projekts “Militarty Heritage”, lai pēdējo simts gadu vēstures liecības apkopotu militārā mantojuma tūrisma produktā. Apjomīgajā projektā piedalās arī Carnikavas novada pašvaldība.
Tagged as
Mežgarciems
Bussiness and Innovation Park “Mežgarciems”. Pavasaris pilnā sparā plaukst arī uzņēmējdarbības parkā Mežgarciems!... Ir pabeigta asfalta dilumkārtas ieklāšana, kā arī izbūvēti 2 artēziskie urbumi, 2 sūkņu stacijas, 2 ūdens sagatavošanas stacijas un dzeramā ūdens rezervuāri.
Tagged as
Mežgarciems
FOTO: Uzņēmējdarbības parka Mežgarciems izveidē ieguldīti 5 miljoni eiro. "Zemes iegāde parasti prasa ļoti lielas investīcijas, ja tuvumā nav komunikāciju.
Tagged as
Mežgarciems
Bussiness and Innovation Park “Mežgarciems”. Apbūves gabals Muzeja ielā 1 ar platību 0,6235 ha atrodas uzņēmējdar...bības parka centrālajā daļā, pie paša apļa. Visas apakšzemes komunikācijas teritorijā izbūvētas, arī gājēju ietves un asfaltēti pievadceļi.
Tagged as
Mežgarciems
Bussiness and Innovation Park “Mežgarciems”. Vēl tikai līdz 27. septembrim var pieteikties Carnikavas novada dome...s rīkotajai izsolei par pēdējo apbūves gabalu iegādi jaunajā uzņēmējdarbības un inovāciju parkā “Mežgarciems”: - Sintēzes iela 2 - zemes vienība 1,1657 ha platībā, sākumcena 48 500 EUR.
Tagged as
Mežgarciems
Rudenī plānots pabeigt visu komunikāciju izbūvi uzņēmējdarbības attīstības projektā Mežgarciemā. Projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” kopš 2019. gada sākuma rit būvdarbi, un līdztekus pašvaldība rīko topošā uzņēmējdarbības un inovāciju parka zemesgabalu nomas tiesību izsoles.