Placewatch
Placewhat?
Sign in

Mūkusala

56.936064, 24.101529
Mūkusala
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:18:13+00:00
Id
473
Total cards
9
Tagged as
Mūkusala
Kīleveina apsolītā dzīve. Mūkusalas iela kā tirdzniecības promenāde ar veikaliem, bet galvenā vietas iezīme — jauns kanāls, kas savieno Daugavu un Kīleveina grāvi, iegūstot ūdensmalu vasarā, slidotavu un hokeja laukumu ziemā — tādu attīstību piedāvā viens no konkursa uzvarētājprojektiem, kura autori i
Tagged as
Mūkusala
Mūkusala. 51N4E. Projekta galerija. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.
19.12.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi – Rīgas pilsētas būvvalde. Sēdes norises laiks: 19.12.2019., 11:00 Sēdi vada: Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte Būvvaldes padomes locekļi: Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G.
Tagged as
Mūkusala
Rīgas pilsētas pašvaldība iesaista studentus Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas izstrādē. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments īsteno projektu “Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)”, kura ietvaros studentiem ir iespēja iesaistīties Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas – publiskās ārtelpa