Placewatch
Placewhat?
Sign in

Pēterbaznīca

56.94747, 24.108754
Pēterbaznīca
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T11:33:02+00:00
Id
7067
Total cards
2
Ar svētku dievkalpojumu un Vācijas prezidenta klātbūtni Pēterbaznīca nodota jaunajam īpašniekam. Svētā Pētera baznīca ir viens no senākajiem Rīgas simboliem. Tā celta pirms vairāk nekā 800 gadiem gandrīz līdz ar pašu Rīgas pilsētas dzimšanu. Otrdien Latvijas un Vācijas prezidentu klātbūtnē baznīca tika atkārtoti iesvētīta, pilnībā atjaunojot tai dievnama funkciju.