Placewatch
Placewhat?
Sign in

Pētersalas iela 5

56.967684, 24.104077
Pētersalas iela 5
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:18:00+00:00
Id
453
Total cards
10
Graustu Pētersalas ielā 5 sola sakārtot līdz vasaras vidum. Šonedēļ Rīgas domes Īpašuma departamentā saņemts grausta Rīgā, Pētersalas ielā 5, īpašnieku sagatavotais konservācijas darbu izpildes grafiks, kurā tie apliecinājuši, ka atbilstoši Rīgas domes pieņemtā lēmuma prasībām ir veikuši pilnu ēkas tehnisko apsekošanu un sagatavoj
NKMP. Īpašnieku ilgstoša nerūpēšanās noveda ēku kritiskā stāvoklī. Risinājumam tiks demontētas neatgriezeniski bojātās detaļas līdz ēkas stabilam stāvoklim, dekoratīvi plastiskās detaļas demontējot konservācijai, tuvākā nākotnē jāuzsāk ēkas rekonstrukcija, atjaunojot s
14.08.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi – Rīgas pilsētas būvvalde. Sēdes norises laiks: 14.08.2019., 09:00 Sēdi vada: Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte Būvvaldes padomes locekļi: Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G.
Pētersalas iela 3 un 5. Pētersalas ielā 3 un 5 (Google maps) pagalmā atrodas divi sešstāvu nami ļoti sliktā stāvoklī. Tādi tie ir jau ilgi. No Pētersalas ielas puses ēkas nav uzkrītošas, jo tās aizsedz citi nami. Interesanti, ka šīs abas ēkas novietotas ieslīpi pret Pētersalas un Rūpniecības ielām.