Placewatch
Placewhat?
Sign in

Pīlādžu mājas

56.9091535, 24.1041839
Pīlādžu mājas
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:54:49+00:00
Id
4944
Total cards
9
27.04.2022. Būvniecības padomes sēdes darba kārtība. 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105A un 105B (kad. Nr. 01000240217 un 01000240199) 1. Dzīvojamās ēkas jumta izbūve Rīgā, Ļermontova ielā 4 (kad. Nr. 0100 059 0164 001)
Zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana – g93. 2021.gada 16. jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 654 “Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Lokālplānojuma Tumes ielā 25, Rīgā publiskā apspriešana – g93. UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par lokālplānojuma Tumes ielā 25, Rīgā, publiskās apspriešanas sanāksmi un publiskās apspriešanas gala termiņu: