Placewatch
Placewhat?
Sign in

Pils iela 13

56.950013, 24.102739
Pils iela 13
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:24:54+00:00
Id
1543
Total cards
2
Tagged as
Pils iela 13
Flagged as
Broken link
Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēkas Rīgā, Pils ielā 13, pārbūve par viesnīcu” nodošanu publiskai apspriešanai – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 30.10.2018. lēmumu Nr. BV-18-14589-ap, būvniecības ierosinātāji SIA “ASG-2” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Ēkas Rīgā, Pils ielā 13 pārbūve par viesnīcu”, ēkas kadastra apzīmējums 0100 008 0025 001.