Placewatch
Placewhat?
Sign in

Putnu parks

57.079585, 24.164684
Putnu parks
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:25:26+00:00
Id
1627
Total cards
2
Tagged as
Putnu parks
FOTO: Atklāta jaunā estrāde Putnu parkā Kalngalē. “Kalngaliešu” pārstāvji pateicās visiem, kas pielikuši roku estrādes projektam, un atklāšanas lenti simboliski aicināja pārgriezt Carnikavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju Elitu Terentjevu, vēlot rīkot uz jaunās estrādes skaistus koncertus un pasākumus.
Tagged as
Putnu parks
Biedrība “Kalngalieši” sāk estrādes būvniecību Putnu parkā Kalngalē. Par godu valsts simtgadei biedrība “Kalngalieši” Kalngalei dāvina estrādi Putnu parkā, kuras būvniecība uzsākta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Carnikavas novada domes finansiālu atbalstu, īstenojot projektu “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzla