Placewatch
Placewhat?
Sign in

RSU Kuldīgas ielā

56.952784, 24.067139
RSU Kuldīgas ielā
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-07-04T19:29:07+00:00
Id
7369
Total cards
1
Paziņojums par teritorijas Kuldīgas ielā 9A, Kuldīgas ielā 9B un Kuldīgas ielā bez numura lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 29.06.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1655 “Par teritorijas Kuldīgas ielā 9A, Kuldīgas ielā 9B un Kuldīgas ielā bez numura lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.