Placewatch
Placewhat?
Sign in

Skanstes iela 33

56.973895, 24.128903
Skanstes iela 33
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:29:08+00:00
Id
2137
Total cards
1
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalā pie Skanstes ielas 33, Zirņu ielas pusē (24. grupa, 273. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0271) – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.02.2019. lēmumu Nr. 7, 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 vītolu ø 41/52, 53, 61 cm ciršana. Objekts – “Teritorijas kopšana”.