Placewatch
Placewhat?
Sign in

Skanstes parks

56.975845, 24.125641
Skanstes parks
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:17:07+00:00
Id
321
Total cards
28
TopoŔā parka teritorijā Skanstē sākta koku stādÄ«Å”ana. Izmantojot apstādÄ«jumu veidoÅ”anai labvēlÄ«gos laikapstākļus, topoŔā parka teritorijā Skanstes apkaimē sākta koku stādÄ«Å”ana. Kopumā Skanstes dārzos plānots iestādÄ«t ap 1000 koku, no kuriem 284 ir ar stumbra apkārtmēru 25-30 cm jeb dižstādi.
Turpinās RÄ«gas domes un vides aktÄ«vistu konflikts Skanstes rajona dēļ. Ar Skanstes apkaimes attÄ«stÄ«bu RÄ«gas paÅ”valdÄ«bai saistās grandiozi plāni ā€“ sadarbÄ«bā ar ārvalstu investoriem un nekustamo Ä«paÅ”umu attÄ«stÄ«tājiem te plānots veidot RÄ«gas moderno centru ar biroju un dzÄ«vojamajām ēkām, parkiem un citu nepiecieÅ”amo infrastruktÅ«ru.
Skanstē atkal aizdomas par vides pārkāpumiem. Pirms mēneÅ”a Latvijas TelevÄ«zija jau ziņoja, ka Skanstes revitalizācijas projekta attÄ«stÄ«tāji vienojuÅ”ies ar vides aizstāvju organizācijām uz divām nedēļām apturēt bÅ«vdarbus, lai ļautu dzÄ«vnieku draugiem izÄ·ert klaiņojoÅ”os mājdzÄ«vniekus un dotu iespēju vides ekspertiem nov
Skanstes bijuÅ”o mazdārziņu teritorijā mÄ«toÅ”ajiem rÄ«dziniekiem atrastas jaunas mājas. Savulaik pagaidu zemes nomas lÄ«gumi par sakņu dārziem Skanstes ielā bija noslēgti ar kopumā 83 personām. Daļa no tām, saņemot paziņojumu par to, ka lÄ«dz 2017. gada 31. decembrim iznomājamie zemesgabali jāatbrÄ«vo, to arÄ« labticÄ«gi un savlaicÄ«gi izdarÄ«juÅ”i.
Skanstes bijuÅ”o mazdārziņu teritorijā mÄ«toÅ”ajiem sociāli mazaizsargātajiem rÄ«dziniekiem atrastas jaunas mājas. Visiem Skanstes teritorijas bijuÅ”o mazdārziņu teritorijā mÄ«toÅ”ajiem rÄ«dziniekiem, kuriem bijusi nepiecieÅ”amÄ«ba un kuri to akceptējuÅ”i, ir atrastas jaunas mājvietas, kā arÄ« sniegta cita veida sociālā palÄ«dzÄ«ba.
LÄ«dz 30. jÅ«nijam topoÅ”ajā parkā Skanstē darbi norisināsies dabas un vides ekspertu uzraudzÄ«bā. LÄ«dz 30. jÅ«nijam topoŔā parka un lietus Å«dens savākÅ”anas sistēmas izbÅ«ves teritorijā Skanstē darbi atsāksies pakāpeniski un vides un dabas ekspertu uzraudzÄ«bā, respektējot sezonālās norises dabā un iesaistÄ«to speciālistu rekomendācijas. LÄ«dz 8.
BijuÅ”o mazdārziņu teritorijā Skanstē piesaistÄ«ti dabas un vides eksperti. Lai bijuÅ”o Skanstes mazdārziņu teritorijas sakopÅ”anas un attÄ«rÄ«Å”anas darbi Skanstes teritorijas revitalizācijas projektā notiktu saskaņā ar norisēm dabā, RÄ«gas domes Pilsētas attÄ«stÄ«bas departaments kopā ar bÅ«vuzņēmēju ā€“ personu apvienÄ«bu ā€œRR-Ekoā€, piesaistÄ«jis vairāku
RÄ«gas domes Pilsētas attÄ«stÄ«bas departaments. Sniedzam papildu informāciju un skaidrojumu par Skanstes revitalizāc...ijas projekta aktivitātēm, jo publiski ir izskanējusi neprecÄ«za informācija. šŸ“Informējam, ka bojuÅ”o mazdārziņu teritorijā vēl nenotiek bÅ«vdarbi, to, Å”ajā teritorijā, plānots darÄ«t pēc 30.06.
Skanstes mazdārziņos - divu nedēļu Ā«pamiersĀ». Skanstes apkārtnes mazdārziņu, jeb tā sauktās ā€œLapeņu kolonijasā€ vēsture stiepjas vairāk ne kā simts gadu tālā pagātnē, ziedu laiki te bija pagājuŔā gadsimta trÄ«sdesmitajos gados, bet pēdējās desmitgadēs pilsētas apbÅ«vei izpleÅ”oties, dārziņu teritorija kļuvusi arvien
Skanstes apkaimē veidos jaunas ielas un publiski pieejamu parku. Projekta ā€žSkanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtaā€ izbÄ«vēs Lapeņu ielu, Jāņa Dikmaņa, Jāņa KrÅ«miņa, Jāņa Daliņa ielas un inženierkomunikācijas (Å«densvadu, sadzÄ«ves kanalizāciju, lietusÅ«dens kanalizāciju un ielu apgaismojumu).
Skanstē zāģēs ziedoÅ”as ābeles ar putnu ligzdām. BÅ«vdarbi sāksies tuvākajās nedēļās. Å eit ir ļoti zema vieta, tāpēc izstrādāts projekts lietusÅ«dens uzkrāŔanai ar kanāliem, dÄ«Ä·i un parka zonu. BÅ«Å”ot skaisti, tikai kas notiks ar ziedoÅ”ajām ābelēm, kurās patlaban putni vij ligzdas? Ministru kabineta noteikumi Nr.
Stagnācija vai klusa attÄ«stÄ«ba: kas patlaban notiek Skanstē?. Skanstes pēkŔņais uzplaukums sākās samērā nesen ā€“ vien 2000. gadu sākumā no Ŕīs teritorijas pazuda mazdārziņi, sākās pirmo dzÄ«vojamo augstceltņu bÅ«vniecÄ«ba un Arēnas RÄ«gas celÅ”ana.
Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta izmaksās divreiz vairāk par iepriekÅ” plānoto. Kā skaidroja Pilsētas attÄ«stÄ«bas departamenta pārstāve Oksana Dumpe, izmaksu pieaugums skaidrojams ar precizētu kontroltāmi, jo sākotnējās izmaksas esot balstÄ«tas uz bÅ«vprojekta minimālo sastāvu.
Dod "zaļo gaismu" Skanstes teritorijas lokālplānojuma Ä«stenoÅ”anai. VARAM atļauja dod "zaļo gaismu" RÄ«gas domes iecerētajam Skanstes degradētās teritorijas revitalizācijas pirmās kārtas projektam. VēstÄ«ts, ka domes FinanÅ”u un administrācijas lietu komiteja jau atbalstÄ«jusi ieceri novirzÄ«t 10 miljonus eiro Skanstes teritorijas attÄ«stÄ«Å”anai.
Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta. Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas/nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, kultūras pasākumu centru, ko papildina sabalansēta dzīvojamā un darījumu apbūve ar augstas klases birojiem, darbavietām un