Placewatch
Placewhat?
Sign in

Strēlnieku iela 8

56.961491, 24.112606
Strēlnieku iela 8
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:21:39+00:00
Id
1052
Total cards
14
Architectural Practice ARHIS. BEIDZOT ĪSTENOTS “Rīgas meži” Daugavas mežniecības teritorijā Ogres ...pusē īsteno projektu “Zaļā klase”, kura mērķis ir sniegt zināšanas skolu jaunatnei un citiem interesentiem par to, kas ir mežs, ko tas dod sabiedrībai un ko sabiedrība var dot mežam.
Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu zemesgabalam Strēlnieku ielā 8. No š.g. 15.04.2019. līdz 17.05.2019. notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemesgabalam Strēlnieku ielā 8. Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 27.03.2019. lēmumu Nr.
Paziņojums par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 (kadastra apzīmējums 01000190020) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 27.03.2019. lēmumu Nr.2122 “Par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 (kadastra apzīmējums 01000190020) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.