Placewatch
Placewhat?
Sign in

Tallinas iela 21

56.964014, 24.135963
Tallinas iela 21
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:34:25+00:00
Id
2825
Total cards
4
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tallinas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 026 0078) – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.06.2021. sēdes protokolu Nr. 23, 1.2.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota koka ciršana, Rīgā, Tallinas ielā 21 plānots cirst 1 bērzu ø 46 cm.
RBA Realty. Tiek pārdots zemesgabals Rīgas centrā ar izstrādātu daudzdzīvokļu ēkas projektu un spēkā esošu būvatļauju. Atrašanās vieta: Tallinas iela 21, Rīga Zemes gabala platība: 446 m2 Zemes atļautais izmantošanas veids: Jauktas apbūves teritorija. Būvatļaujas termiņš: 1.02.