Placewatch
Placewhat?
Sign in

Tērbatas iela 7

56.953708, 24.120723
Tērbatas iela 7
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:29:29+00:00
Id
2184
Total cards
1
Flagged as
Broken link
Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēku pārbūve Tērbatas ielā 7, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 2017.g 13. jūnija lēmumu Nr.BV-17-5008-ap, būvniecības ierosinātājs SIA “KMI Invest” Reģ. Nr. 40103789315, Miesnieku iela 13, Rīga, LV-1050, tel.