Placewatch
Placewhat?
Sign in

Tīraines iela 11

56.884173, 24.075041
Tīraines iela 11
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T11:08:05+00:00
Id
5625
Total cards
1
Par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Tīraines ielā 11 un 11A. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums SIA “GŪTMANIS”plānotajai darbībai – industriālās ēkas jaunbūvei Tīraines ielā 11 un 11A (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 0100 107 2307 un 010