Placewatch
Placewhat?
Sign in

Torņakalns

56.938827, 24.094689
Torņakalns
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:18:49+00:00
Id
577
Total cards
11
Tagged as
Torņakalns
Torņakalns — Uģis Šēnbergs. Arhitekts. 2.vietu konkursā par jauno Rīgas administratīvo centru Torņakalnā ieguva Uģa Šēnberga biroja arhitekti. Viņu priekšlikums piedāvā atvērtu pilsētvidi, veselu rindu ideju dažādām ēkām un ārtelpai, piemērotas daudzējādām aktivitātēm.
Tagged as
Torņakalns
Torņakalns — MG arhitekti. 3.vietu konkursā par jauno Rīgas administratīvo centru Torņakalnā ieguva biroja MG arhitekti projekts, kurš piedāvā jauno centru, ko veido atsevišķi, atšķirīgām funkcijām paredzēti puduri. Tos savieno uzsvērta transporta infrastruktūra.
Tagged as
Torņakalns
Torņakalns — Giencke & Company. Veicināšanas prēmiju konkursā Rīgas jaunajam centram Torņakalnā ieguva Grācas arhitekta Folkera Gīnkes biroja darbs, kas piedāvā konceptuālu megastruktūru, kurā sapludināti ainavas, infrastruktūras un arhitektūras elementi.
Tagged as
Torņakalns
Pilsētas arhitekta kolēģijas 43.sēdē — Torņakalns. Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 22.janvāra sēdē Fletcher Priest Architects pārstāvis Džonatans Kendals iepazīstināja ar Rīgas jaunā centra Torņakalnā projekta attīstību kopš metu konkursa noslēguma 2007.gada septembrī.