Placewatch
Placewhat?
Sign in

Valmieras iela 41

56.952428, 24.150395
Valmieras iela 41
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-09-23T16:05:30+00:00
Id
7691
Total cards
1
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Valmieras ielā 41 (kad. apzīmējums 0100 037 0132). Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.08.2022. sēdes protokols Nr. 35, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Valmieras ielā 41 (kad. apzīmējums 0100 037 0132) paredzēts cirst 2 gobas ∅ 24, 31cm.