Placewatch
Placewhat?
Sign in

Zaķusalas dienvidu daļa

56.928, 24.129
Zaķusalas dienvidu daļa
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:15:52+00:00
Id
100
Total cards
22
Merks pagaidām neprognozē, kad sāksies Zaķusalas un Lucavsalas projektu būvdarbi. Viņš norādīja, ka pagaidām nevar precīzi pateikt, kad sākses būvniecība, savukārt ar projektēšanu "Merks" ir ticis tālāk. Lucavsalā dzīvokļu projekts ir gatavs, plānotas trīs kārtas - gan ekonomiskā, gan biznesa, kā arī luksusa klases dzīvokļi.
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabali bez adreses, Zaķusalas krastmala, pie Mazās Daugavas (kadastra apzīmējumi 01000510052, 01000510032, 01000510165) – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.06.2021. sēdes protokolu Nr. 25, 1.2.9.
Zaķusalas un Lucavsalas attīstībā Merks plāno ieguldīt vairāk nekā 260 miljonus eiro. Lucavsalas kvartālā celtniecību plānots sākt nākamā gada pavasarī, informēja Freimanis. Plānots, ka piecu gadu laikā tiks pabeigts viss kvartāls, bet projekts dalīsies būvniecības fāzēs un pirmie iedzīvotāji mājokļos varētu ievākties aptuveni 2022.gada vidū.
«Merks» plāno Zaķusalas un Lucavsalas attīstībā ieguldīt vairāk nekā 260 miljonus eiro. Lucavsalas kvartālā celtniecību plānots sākt nākamā gada pavasarī, informēja Freimanis. Plānots, ka piecu gadu laikā tiks pabeigts viss kvartāls, bet projekts dalīsies būvniecības fāzēs un pirmie iedzīvotāji mājokļos varētu ievākties aptuveni 2022.gada vidū.
План развития: конец обсуждения близок, судьба островов заботит рижан. Закюсала будет застраиваться высотками «Закюсала — одна из самых перспективных городских территорий, но, к сожалению, она все еще не используется должным образом.
Paziņojums par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lokālplānojums un SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 21.11.2018. lēmumu Nr.1767 “Par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Закюсалу хотят превратить в жилой квартал — но не выше 17 этажей. В течение недели начнется общественное обсуждение локальной планировки острова Закюсала — проще говоря, у каждого будет возможность высказаться по поводу того, к
Kompānija «Merks» atvēzējas Lucavsalas un Zaķusalas apbūvei; darbu sākums pašlaik neskaidrs. Pašlaik, uzbraucot uz Salu tilta virzienā uz centru, Lucavsalas kreisajā daļā redzama Rīgas pašvaldības pēdējos gados attīstītā atpūtas zona. Savukārt labajā pusē starp būvniecības preču lielveikalu un Mazo Daugavu ir vēsturiski neapbūvētas un kokiem apaugušas teritorijas.
Справимся без Трампа: началась масштабная перепланировка Закюсалы. Строительная компания Merks занялась планировкой территории Закюсала – рижского района, к которому, по сообщениям СМИ, в свое время интерес проявлял нынешний
Paziņojums par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu. 2017.gada 11.aprīlī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.5084 „Par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.