Placewatch
Placewhat?
Sign in

Zvaigžņu iela 1/3

56.95893, 24.145574
Zvaigžņu iela 1/3
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:30:30+00:00
Id
2313
Total cards
2
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts), zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3 – Rīgas pilsētas būvvalde. Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2016. lēmumu Nr. 16, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 gobu ø 41, 20 cm, 2 kļavu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 77 cm, 1 liepas ø 47 cm ciršana.